Kontakt

Za sve potrebne informacije kontaktirajte nas na:

Oranika d.o.o.
Mladena Stojanovića 26A
78000 Banjaluka

Tel:   +387 51 922 100
Fax:  +387 51 922 199
Gsm: +387 65 611 083
email: info@oranika.com