Konsultant

      Dragoslav Gnjatović, osnivač, vlasnik i direktor Oranike, ima preko 10 godina iskustva u radu sa Oracle bazama podataka. Posjeduje znanja, vještine i iskustva u svim aspektima administracije Oracle baza podataka, kao i u razvoju aplikacija na Oracle platformama. Od jula 2005.-te godine posjeduje sertifikat Oracle Database Administrator Certified Professional , a ima iskustva i kao Project Manager na velikim informacionim sistemima. Za većinu svog iskustva može da zahvali kompaniji Lanaco u kojoj je proveo više od 8 godina, a sa kojom danas Oranika ima saradnju na najvišem nivou.

      Dragoslavov dosadašnji rad vezan je za različite operativne sisteme (UNIX, Linux, Windows, Solaris, IBM AIX), baze podataka (Oracle, MS SQL, Sybase, MySQL, Interbase, Firebird, PostgreSQL, EnterpriseDB, Paradox) i programske jezike i tehnologije (C, C++, C#, VB .NET, Java, Ajax, Swing, JSP, JSF, ADF Faces, ADF BC, APEX, Pascal, Borland Delphi, PHP, XML, Fortran, Cobol).

      Dragoslav je administrirao i radio na Oracle tehnlogijama i opcijama kao što su Oracle Real Application Cluster, Oracle Data Guard, Oracle Database Partitioning, Oracle Database Advanced Compression, Oracle Advanced Security , Oracle Database Vault, Oracle Audit Vault itd , a njegova specijalnost je Oracle Database Performance Tuning.