O nama

ORANIKA d.o.o. je preduzeće sa sjedištem u Banjaluci, orijentisano prvenstveno na korišćenje Oracle tehnologija. Osnovna oblast djelovanje je pružanje vrhunskih usluga administracije Oracle baza podataka, kao i proizvodnja software-a. Oranika nudi širok spektar visoko kvalitetnih servisa (usluga) kroz koje omogućuje svojim klijentima da maksimalno iskoriste prednosti Oracle baza podataka, a sve to uz minimalne troškove.

Prednosti koje dobijate uspostavljanjem saradnje sa Oranikom su mnogobrojne, a najbitnije su:

- Niži troškovi admininistracije Oracle baza podataka (usluge podešavanja i instalacija Oracle opcija, čije cijene mogu biti izrazito velike, dobijate redovno uz ugovor o konsultantskim uslugama),
- Nepostojanje potrebe za angažovanjem vlastitih kadrova koji bi se bavili administracijom Oracle baza podataka, te samim tim smanjenje troškova vezanih za plate, kurseve, ispite itd,
- U slučaju angažovanja vlastitih kadrova, mogućnost njihovog bržeg napretka i jeftinije obuke kroz zajednički rad i savjete,
- Kvalitetne usluge administracije baze podataka, podešavanja po Oracle preporukama, te smanjena mogućnost grešaka i problema, kao i otklanjanje istih u najkraćem mogućem periodu,
- Konsultovanje programera u cilju njihovog usavršavanja i rješavanja određenih problema, te u cilju postizanja optimalnih performansi sistema,

Oranika nudi široku paletu servisa, a u slučaju da želite više informacija kontaktirajte nas putem e-mail-a info@oranika.com .